شرکت بازرگانی بین المللی شیمیایی

parsieachem

رضایتمندی مشتری، رصد لحظه ای بازار بین المللی

parsieachem

پلی بین صنعت و زندگی

parsieachem

متعهد به حفظ ارتباط مستمر با مشتری

parsieachem

ما در مجموعه پارس ایده شیمی به کارگروهی و بهره مندی از روشهای نوین تجارت جهانی و استفاده از تجارب کارکشتگان ایمان داشته، معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت رسانی در تمام بخش های مربوط به تجارت و اعمال شیوه های تجاری نه تنها در مراودات بازرگانی بلکه در خاطره و ذهن مشتریان خود ماندگار خواهیم شد.

کیفیت بی مانند را با ما تجربه کنید

کیفیت بی مانند را با ما تجربه کنید

کیفیت بی مانند را با ما تجربه کنید

کیفیت بی مانند را با ما تجربه کنید

کیفیت بی مانند را با ما تجربه کنید

کیفیت بی مانند را با ما تجربه کنید

کیفیت بی مانند را با ما تجربه کنید

کیفیت بی مانند را با ما تجربه کنید

تجربه کیفیتی بی نظیر

کیفیت بی مانند را با ما تجربه کنید

چرا ما

 

صرفاً تمرکز در واردات،عدم رقابت با شما در فروش

 کادر حرفه ای بازرگانی مستقر در ایران و چین

 گذر از تمامی محدودیت های واردات و تسهیل و تسریع در پروسه واردات

 دارای حد اعتباری در بانکهای معتبر داخلی و بین المللی و اعتبار نزد مشتریان وفادار

 

parsideachem parsideachem parsideachem